لیست قیمت

دفتر مورد نیاز خود را با ظرفیت مورد نظر تعریف و ثبت نام را آغاز کنید
تمامی این تنظیمات پس از انتخاب طرح و بهره برداری، قابلیت تغییر و به روز رسانی را دارند
عناوین ویژگی مبلغ (ریال) تعداد هزینه (ریال)

تعداد دفاتر

تعداد دفتر / شرکت

در صورتی که بیش از یک دفتر کار یا یک پروژه ی اجرایی دارید، میتوانید برای هر مورد، یک دفتر کار مجزا تعریف کنید. در اینجا تعداد این دفاتر قابل تنظیم می باشد

450,000 0

تعداد کاربر

تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری

مجموع پرسنل و نیروی انسانی مجموعه خود را دراینجا می توانید تعریف کنید و آنها را بین دفاتر خود تقسیم کنید

550,000 0

تعداد محل خدمت ها

تعداد محل خدمتهای قابل تعریف

کاربر های شما می توانند در محل های متفاوتی مشغول به کار باشند، در اینجا می توانید سقف تعداد محل خدمتهای مورد نیاز را تعریف کنید و هر کاربر میتواند در یکی از این محل خدمت ها مشغول به کار باشد

350,000 0

مدت به روز

مدت زمان برقراری دفاتر کار

مدت زمانی که تمایل دارید از دفاتر شما استفاده شود در اینجا قابل تنظیم است. این مدت به روز می باشد و مقدار پیش فرض هنگام تعریف دفتر جدید می باشد. شما می توانید هر یک از دفاتر خود را جداگانه تمدید کرده و زمان استفاده از آن را افزایش دهید . اعضای دفتر ها به تبع همین زمان امکان استفاده از دفتر ها را دارند

55,000 0

بیمه و حقوق پردازی به ماه

بیمه پردازی و محاسبه حقوق

در هر ماه میتوانید حقوق پردازی خود را محاسبه و خروجی دیسکت بیمه و مالیات را نیز از طریق سایت دریافت نمایید. در اینجا تعداد دفعاتی (تعداد لیست بیمه یا لیست حقوق) که تمایل به تهیه ی فایل دیسکت بیمه یا پرداخت حقوق دارید وارد کنید

990,000 0
کلیه خرید ها شامل 1 ماه پشتیبانی و آموزش تلفنی (یا ریموت ) در حین راه اندازی و در طول هفته (ساعات و روزهای کاری) خواهد بود. ما درکنار شما هستیم ❤️
مجموع سفارش (ريال) 0

جهت ثبت سفارش و مشاهده دیگر خدمات، باید ابتدا وارد سیستم شوید


طرح رایگان

عناوین ویژگی مبلغ (ریال) تعداد هزینه (ریال)

تعداد دفاتر

تعداد دفتر / شرکت

در صورتی که بیش از یک دفتر کار یا یک پروژه ی اجرایی دارید، میتوانید برای هر مورد، یک دفتر کار مجزا تعریف کنید. در اینجا تعداد این دفاتر قابل تنظیم می باشد

رایـگـان 1 رایـگـان

تعداد پیغام ها

تعداد پیغام های قابل ارسال

شما می توانید تعداد مشخصی پیغام به صورت گروهی (به کلیه پرسنل) یا خصوصی (به یکی از پرسنل خود) ارسال کنید. سقف تعداد این پیغام ها در اینجا قابل تعریف است و در کل طرح انتخابی شما قابل استفاده است

رایـگـان 5 رایـگـان

تعداد کاربر

تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری

مجموع پرسنل و نیروی انسانی مجموعه خود را دراینجا می توانید تعریف کنید و آنها را بین دفاتر خود تقسیم کنید

رایـگـان 4 رایـگـان

تعداد محل خدمت ها

تعداد محل خدمتهای قابل تعریف

کاربر های شما می توانند در محل های متفاوتی مشغول به کار باشند، در اینجا می توانید سقف تعداد محل خدمتهای مورد نیاز را تعریف کنید و هر کاربر میتواند در یکی از این محل خدمت ها مشغول به کار باشد

رایـگـان 1 رایـگـان

تعداد محل خدمت های کوتاه مدت

تعداد محل خدمتهای کوتاه مدت قابل تعریف

این محل خدمت ها فقط 3 روز از تاریخ تعریف شدنشان اعتبار دارند و پس از آن دیگر قابل استفاده نیستند و فقط در گزارش ها نمایش داده میشوند به همین دلیل بسیار ارزان تر از محل خدمت معمولی هستند

رایـگـان 1 رایـگـان

مدت به روز

مدت زمان برقراری دفاتر کار

مدت زمانی که تمایل دارید از دفاتر شما استفاده شود در اینجا قابل تنظیم است. این مدت به روز می باشد و مقدار پیش فرض هنگام تعریف دفتر جدید می باشد. شما می توانید هر یک از دفاتر خود را جداگانه تمدید کرده و زمان استفاده از آن را افزایش دهید . اعضای دفتر ها به تبع همین زمان امکان استفاده از دفتر ها را دارند

رایـگـان 30 رایـگـان

بیمه و حقوق پردازی به ماه

بیمه پردازی و محاسبه حقوق

در هر ماه میتوانید حقوق پردازی خود را محاسبه و خروجی دیسکت بیمه و مالیات را نیز از طریق سایت دریافت نمایید. در اینجا تعداد دفعاتی (تعداد لیست بیمه یا لیست حقوق) که تمایل به تهیه ی فایل دیسکت بیمه یا پرداخت حقوق دارید وارد کنید

رایـگـان 1 رایـگـان

درخواست رهگیری پرسنل

تعداد نفر/روز رهگیری و موقعیت یابی

در صورتی که تمایل داشته باشید پرسنل دورکار خود را رهگیری نمایید باید برای هر نفر در هر روز رهگیری یک درخواست ثبت نمایید (برای نمونه اگر دونفر را در 5 روز بخواهید رهگیری نمایید باید 10 درخواست خریداری نمایید)

رایـگـان 3 رایـگـان

تسویه حساب پرسنل

تعداد تسویه حساب های مورد نیاز

در پایان قرارداد همکاری، از طریق این بخش میتوانید هر تعداد نفر/تسویه حساب نیاز داشته باشید تهیه کنید تا در پانچ کارت فرم تسویه حساب برای شما فعال شود

رایـگـان 1 رایـگـان

رصد صفحه نمایش

تعداد رصد به ازای هر ماه برای یک نفر

میتوانید از طریق این سرویس تصویر مانیتور پرسنل را مشاهده و گزارشی از برنامه های درحال کار پرسنل جهت رصد بهره وری ایشان داشته باشد (اطلاعات بیشتر)

رایـگـان 1 رایـگـان
این سفارش شامل 1 ماه پشتیبانی و آموزش تلفنی (یا ریموت ) خواهد بود. ما درکنار شما هستیم. نگران هیچ چیز نباشید ❤️
مجموع رایـگـان

;