لیست قیمت

دفتر مورد نیاز خود را با ظرفیت مورد نظر تعریف و ثبت نام را آغاز کنید
تمامی این تنظیمات پس از انتخاب طرح و بهره برداری، قابلیت تغییر و به روز رسانی را دارند
عناوین ویژگی مبلغ (ریال) تعداد هزینه (ریال)

تعداد دفاتر

تعداد دفتر / شرکت

در صورتی که بیش از یک دفتر کار یا یک پروژه ی اجرایی دارید، میتوانید برای هر مورد، یک دفتر کار مجزا تعریف کنید. در اینجا تعداد این دفاتر قابل تنظیم می باشد

100,000 0

تعداد پیغام ها

تعداد پیغام های قابل ارسال

شما می توانید تعداد مشخصی پیغام به صورت گروهی (به کلیه پرسنل) یا خصوصی (به یکی از پرسنل خود) ارسال کنید. سقف تعداد این پیغام ها در اینجا قابل تعریف است و در کل طرح انتخابی شما قابل استفاده است

6,000 0

تعداد کاربر

تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری

مجموع پرسنل و نیروی انسانی مجموعه خود را دراینجا می توانید تعریف کنید و آنها را بین دفاتر خود تقسیم کنید

150,000 0

تعداد محل خدمت ها

تعداد محل خدمتهای قابل تعریف

کاربر های شما می توانند در محل های متفاوتی مشغول به کار باشند، در اینجا می توانید سقف تعداد محل خدمتهای مورد نیاز را تعریف کنید و هر کاربر میتواند در یکی از این محل خدمت ها مشغول به کار باشد

49,000 0

تعداد محل خدمت های کوتاه مدت

تعداد محل خدمتهای کوتاه مدت قابل تعریف

این محل خدمت ها فقط 3 روز از تاریخ تعریف شدنشان اعتبار دارند و پس از آن دیگر قابل استفاده نیستند و فقط در گزارش ها نمایش داده میشوند به همین دلیل بسیار ارزان تر از محل خدمت معمولی هستند

1,000 0

مدت به روز

مدت زمان برقراری دفاتر کار

مدت زمانی که تمایل دارید از دفاتر شما استفاده شود در اینجا قابل تنظیم است. این مدت به روز می باشد و مقدار پیش فرض هنگام تعریف دفتر جدید می باشد. شما می توانید هر یک از دفاتر خود را جداگانه تمدید کرده و زمان استفاده از آن را افزایش دهید . اعضای دفتر ها به تبع همین زمان امکان استفاده از دفتر ها را دارند

10,000 0

بیمه و حقوق پردازی به ماه

بیمه پردازی و محاسبه حقوق

در هر ماه میتوانید حقوق پردازی خود را محاسبه و خروجی دیسکت بیمه را نیز از طریق سایت دریافت نمایید. در اینجا تعداد دفعاتی (تعداد لیست بیمه یا لیست حقوق) که تمایل به تهیه ی فایل دیسکت بیمه یا پرداخت حقوق دارید وارد کنید

200,000 0

ارزیابی پرسنل

تعداد فرم های ارزیابی پرسنل و شرکت

با انتخاب این مورد میتوانید فرم های ارزیابی و ارزشیابی مربوط به پرسنل یا شرکت را به اعضای شرکت خود منتسب نمایید. هر فرم مربوط به ارزیابی یک نفر می شود . برای نمونه اگر دونفر بخواهند یکدیگر را ارزیابی کنند باید دوفرم خریداری نمایید

110,000 0

درخواست رهگیری پرسنل

تعداد نفر/روز رهگیری و موقعیت یابی

در صورتی که تمایل داشته باشید پرسنل دورکار خود را رهگیری نمایید باید برای هر نفر در هر روز رهگیری یک درخواست ثبت نمایید (برای نمونه اگر دونفر را در 5 روز بخواهید رهگیری نمایید باید 10 درخواست خریداری نمایید)

9,900 0
کلیه خرید ها شامل پشتیبانی و آموزش تلفنی (یا ریموت ) در حین راه اندازی و در طول هفته (ساعات و روزهای کاری) خواهد بود. ما درکنار شما هستیم ❤️
مجموع سفارش (ريال) 0

جهت ثبت سفارش باید ابتدا وارد سیستم شوید


طرح رایگان

عناوین ویژگی مبلغ (ریال) تعداد هزینه (ریال)

تعداد دفاتر

تعداد دفتر / شرکت

در صورتی که بیش از یک دفتر کار یا یک پروژه ی اجرایی دارید، میتوانید برای هر مورد، یک دفتر کار مجزا تعریف کنید. در اینجا تعداد این دفاتر قابل تنظیم می باشد

رایـگـان 1 رایـگـان

تعداد پیغام ها

تعداد پیغام های قابل ارسال

شما می توانید تعداد مشخصی پیغام به صورت گروهی (به کلیه پرسنل) یا خصوصی (به یکی از پرسنل خود) ارسال کنید. سقف تعداد این پیغام ها در اینجا قابل تعریف است و در کل طرح انتخابی شما قابل استفاده است

رایـگـان 5 رایـگـان

تعداد کاربر

تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری

مجموع پرسنل و نیروی انسانی مجموعه خود را دراینجا می توانید تعریف کنید و آنها را بین دفاتر خود تقسیم کنید

رایـگـان 4 رایـگـان

تعداد محل خدمت ها

تعداد محل خدمتهای قابل تعریف

کاربر های شما می توانند در محل های متفاوتی مشغول به کار باشند، در اینجا می توانید سقف تعداد محل خدمتهای مورد نیاز را تعریف کنید و هر کاربر میتواند در یکی از این محل خدمت ها مشغول به کار باشد

رایـگـان 1 رایـگـان

تعداد محل خدمت های کوتاه مدت

تعداد محل خدمتهای کوتاه مدت قابل تعریف

این محل خدمت ها فقط 3 روز از تاریخ تعریف شدنشان اعتبار دارند و پس از آن دیگر قابل استفاده نیستند و فقط در گزارش ها نمایش داده میشوند به همین دلیل بسیار ارزان تر از محل خدمت معمولی هستند

رایـگـان 1 رایـگـان

مدت به روز

مدت زمان برقراری دفاتر کار

مدت زمانی که تمایل دارید از دفاتر شما استفاده شود در اینجا قابل تنظیم است. این مدت به روز می باشد و مقدار پیش فرض هنگام تعریف دفتر جدید می باشد. شما می توانید هر یک از دفاتر خود را جداگانه تمدید کرده و زمان استفاده از آن را افزایش دهید . اعضای دفتر ها به تبع همین زمان امکان استفاده از دفتر ها را دارند

رایـگـان 30 رایـگـان

بیمه و حقوق پردازی به ماه

بیمه پردازی و محاسبه حقوق

در هر ماه میتوانید حقوق پردازی خود را محاسبه و خروجی دیسکت بیمه را نیز از طریق سایت دریافت نمایید. در اینجا تعداد دفعاتی (تعداد لیست بیمه یا لیست حقوق) که تمایل به تهیه ی فایل دیسکت بیمه یا پرداخت حقوق دارید وارد کنید

رایـگـان 0 رایـگـان

ارزیابی پرسنل

تعداد فرم های ارزیابی پرسنل و شرکت

با انتخاب این مورد میتوانید فرم های ارزیابی و ارزشیابی مربوط به پرسنل یا شرکت را به اعضای شرکت خود منتسب نمایید. هر فرم مربوط به ارزیابی یک نفر می شود . برای نمونه اگر دونفر بخواهند یکدیگر را ارزیابی کنند باید دوفرم خریداری نمایید

رایـگـان 0 رایـگـان

درخواست رهگیری پرسنل

تعداد نفر/روز رهگیری و موقعیت یابی

در صورتی که تمایل داشته باشید پرسنل دورکار خود را رهگیری نمایید باید برای هر نفر در هر روز رهگیری یک درخواست ثبت نمایید (برای نمونه اگر دونفر را در 5 روز بخواهید رهگیری نمایید باید 10 درخواست خریداری نمایید)

رایـگـان 3 رایـگـان
این سفارش شامل پشتیبانی و آموزش تلفنی (یا ریموت ) خواهد بود. ما درکنار شما هستیم. نگران هیچ چیز نباشید ❤️
مجموع رایـگـان

بسته های تخفیف دار

کسب و کار عنوان طرح تعداد دفتر تعداد پیغام تعداد پرسنل تعداد محل خدمت تعداد محل خدمت کوتاه مدت مدت به روز تعداد ماه حقوق پردازی تعداد فرم ارزیابی تعداد درخواست رهگیری هزینه (ريال) سفارش
مجموعه‌های کوچک شش ماهه - فقط تردد 1 0 10 1 0 185 0 0 0 3,499,000
3,079,120
ورود به سایت
شش ماهه - پکیج کامل 1 60 10 1 1 185 6 0 0 5,060,000
4,452,800
ورود به سایت
یک ساله - فقط تردد 1 120 12 2 1 365 0 0 100 7,359,000
6,475,920
ورود به سایت
یک ساله - پکیج کامل 1 120 15 2 1 365 12 10 0 10,319,000
9,080,720
ورود به سایت
مجموعه‌های در حال رشد یک ساله - فقط تردد 2 120 25 2 10 365 0 0 250 10,903,000
9,594,640
ورود به سایت
یک ساله - پکیج کامل 2 250 30 4 25 365 12 10 0 13,571,000
11,942,480
ورود به سایت
مجموعه‌های درحال توسعه یک ساله - فقط تردد 4 300 50 5 30 365 0 0 325 16,842,500
14,821,400
ورود به سایت
یک ساله - پکیج کامل 4 400 55 8 50 365 12 25 0 20,292,000
17,856,960
ورود به سایت

* اگر سفارش مورد نظر شما در این لیست نبود میتوانید به راحتی و از طریق این فرم سفارش مرتبط به خود را ثبت کنید

* برای ثبت سفارش باید حتما در سایت ثبت نام کرده باشید برای این کار از این فرم استفاده کنید

* لطفا پیش از ثبت سفارش خود قوانین و شرایط سفارش و استفاده از خدمات سایت را از این فرم مطالعه بفرمایید

* اگر مجموعه ی شما از این مقیاس نیز بزرگتر است و ویژگی های دیگری را نیاز دارید پیشنهاد میکنم از طریق راه های ارتباطی در این فرم با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم

* قیمت های این جدول بدون احتساب هزینه ی مالیات بر ارزش افزوده در اینجا نمایش داده شده است و پس از سفارش مبلغ آن به این رقم افزوده خواهد شد

;