ثبت نام رایگان

درباره پانچ کارت

امکان مشاهده گزارش کارکرد پرسنل به تفکیک ماه و ریز جزییات هر تردد و دریافت گزارش کار هنگام خروج

ثبت ورود و خروج پرسنل بدون نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خاص و پیچیده و فقط با دارا بودن اینترنت

امکان ثبت مکان درج تردد از طریق موقعیت جغرافیایی و تعریف محل خدمت برای هر دفتر جهت پیگیری حضور

امکان ارسال درخواست تغییر تاریخ و ساعت تردد و محل خدمت پرسنل برای مدیر دفتر و مدیریت آن در کارپوشه

مشاهده نمای تایم شیت و تقویم جهت داشتن دید یکپارچه و به روز از اطلاعات تردد پرسنل و دریافت خروجی pdf

امکان ارسال پیغام و وظیفه برای پرسنل زیر مجموعه به صورت فردی و گروهی

مخاطبان پانچ کارت

شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط

از زمان ورود و خروج پرسنل مجموعه خود با کمترین هزینه و بدون پیش نیاز نرم افزاری یا سخت افزاری مطلع شوید.

مامورین به نقاط دور و نزدیک محل ماموریت

از وضعیت تردد پرسنل خود پس از اعزام آنها به خارج از مجموعه کاری خود آگاه شوید

برون سپاری منابع انسانی به محل خدمت دلخواه

از تردد پرسنل خود که به صورت دورکاری و توزیع شده مشغول به کار هستند مطلع شوید.