تغییرات نرم افزار

 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن حق تاهل به پرونده پرسنلی و حقوق و دستمزد  
 • به روز رسانی اطلاعات پایه  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهینه سازی API های نسخه ی موبایل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن بخش شناسنامه ی دستگاه های ثبت تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان اتصال به دستگاه مبتنی بر NFC  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان ثبت تردد گروهی توسط مدیر برای پرسنل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • ارتقای زیرساخت نسخه ی موبایل  
 • امکان مدیریت NFC  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان اجرای تغییرات گروهی تردد پرسنل در بخش گزارشات فراهم شد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • در صورت تنظیم توسط مدیر، مدیریت ترددهای ناقص توسط سیستم در نیمه شب، خودکار انجام می شود و در قالب پیامک به وی اطلاع رسانی می گردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود تنظیمات محاسبات کسور در تایم شیت پرسنل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود گزارشات تایم شیت در خروجی PDF و EXCEL  
 • افزودن امکان تغییر زمان تردد پرسنل برای مدیر (از پنل گزارش گیری)  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • اطلاع رسانی رویدادهای کارپوشه ی مدیران برای پرسنل از طریق پیامک (تایید/ رد مرخصی، تایید/رد تغییر کارکرد و ...)  
 • بهبود مدیریت دسترسی ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن گزارش مرخصی تفصیلی سالانه  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان درج مرخصی توسط مدیر به جای کاربران در پنل کاربری مدیر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن خروجی اکسل گزارش کارکرد تفصیلی در بازه تاریخی دلخواه کاربر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان تغییر و تایید اضافه کار توسط مدیر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان دریافت تایم شیت در بازه زمانی دلخواه  
 • دریافت گزارش های PDF و EXCEL مربوط به تایم شیت در بازه های زمانی دلخواه  
 • امکان سفارشی سازی نحوه ی گزارش چند ترددی در اکسل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود نمایش گزارش مرخصی ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • تغییر provider نقشه از گوگل (به دلیل تحریم و مسدود کردن حساب ما) با سرویس map.ir  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تعریف بیش از یک شیفت برای ثبت تردد پرسنل  
 • امکان درج انتخاب شیفت در ثبت درخواست مرخصی و ماموریت  
 • امکان تغییر شیفت ثبت شده ی تردد پرسنل در بخش گزارشات مدیریتی  
 • بهبود واسط کاربری  
 • افزودن گزارشات تفصیلی تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن خروجی اکسل تایم شیت برای مدیران  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان اعمال محدودیت برای انتخاب محل خدمت های اختصاصی در روز های هفته  
 • بهبود محاسبات مرخصی استعلاجی و تنظمیات مربوطه  
 • رفع تداخل خودکار بین ساعت تردد و زمان مرخصی های ساعتی (در صورت همپوشانی در ثبت ورود یا خروج)  
 • بهبود مکانیزم لاگ کردن تقلب ها در حین تردد  
 • بهبود نمایش گزارش ها و فرم های بخش گزارش گیری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تعیین تنظیمات اختصاصی شیفت ها  
 • سهولت در گزارش گیری بخش پرسنل  
 • بهبود امنیتی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود نمایش محاسبه ی کسور کاری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان ایجاد گردش کار و چرخه روی کارپوشه برای دریافت تاییدات چند نفر  
 • بهبود بخش گزارشات مدیر و پرسنل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان گزارش از دستگاه های متصل شده کاربران  
 • امکان ایجاد محدودیت بابت ثبت درخواست تغییر اطلاعات تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود فرایند خودکار سازی ورود کاربران به سایت بدون نیاز به ورود اطلاعات امنیتی  
 • امکان ثبت تردد برای گوشی های با مدل بسیار قدیمی iOS  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود ثبت پیش فاکتور برای سهولت مشتری در تمدید  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • خدمات سازمانی : طراحی و اجرای رویداد های منابع انسانی  
 • خدمات سازمانی : طراحی بسته های خوش آمد گویی  
 • رفه چند باگ جزیی  
 • بهبود تنظیمات ثبت ماموریت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان درج ماموریت توسط پرسنل و مدیریت آن توسط کارپوشه ی مربوطه  
 • امکان اسکن QR تردد از پلتفرم تحت وب (با مرورگر)  
 • افزودن امکان تغییر تصویر پرسنل توسط مدیر علاوه بر خود پرسنل  
 • بهبود خروجی بعضی از گزارش ها  
 • بهبود نحوه ی نمایش برخی داده ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان مدیریت دسترسی روی گزارشات مدیریتی  
 • بهبود درخواست ثبت مرخصی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • اتصال به نرم افزار Vtiger CRM جهت همگام سازی پرسنل تعریف شده در آن با پانچ کارت  
 • امکان درج اطلاعات Device در هنگام ثبت تیکت  
 • بهبود محاسبات مانده مرخصی ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود کاربرد پذیری نمایش و مدیریت اطلاعات در پنل مدیر  
 • نمایش تداخل درخواست های مرخصی با تقویم  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن گزارش های جدید در بخش گزارش گیری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود الگوریتم های کنترل تردد هنگام درج تردد های دارای ایراد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان رصد صفحه نمایش پرسنل و کنترل بهره وری  
 • افزودن امکان تسویه حساب سالانه پرسنل  
 • افزودن امکان افزایش منابع شیفت کاری و گروه دسترسی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • اتصال به نرم افزار O*NET بابت دریافت اطلاعات و شرح شغلی  
 • امکان مدیریت دسترسی ها برای پرسنل کاربر پانچ کارت توسط مدیر  
 • امکان محاسبه و دانلود دیسکت مالیات حقوق  
 • افزودن امکان محاسبه شناوری خروج  
 • بهبود محاسبات مانده مرخصی ماهانه و تجمعی  
 • بهبود فیلد های اطلاعاتی پرونده پرسنلی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود پیغام های نمایشی در واسط کاربری سمت وب  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود در کارایی Api های موبایل در ورود به برنامه  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تقسیط کسور از پرسنل به صورت ماهانه  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تنظیم ارسال/عدم ارسال پیامک برای ورود جانشین  
 • بهبود نمایش نتیجه خروجی تایم شیت  
 • بهبود واسط کاربری در دانلود رسید پرداخت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • تشخیص خودکار محتوای کارت ملی با هوش مصنوعی و انتقال به پرونده پرسنلی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تعریف شماره پرسنلی با فرمت دهی داینامیک  
 • امکان دریافت خروجی اکسل از پیش نویس تایید کارکرد  
 • امکان تعریف سقف تاخیر ورود مجاز  
 • امکان تعریف کدینگ در چارت سازمانی  
 • بهبود واسط کاربری در برخی فرم ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود فرایند و سهولت در ثبت تغییر زمان های تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن گزارش تجمعی ساعات کارکرد و تردد پرسنل و خروجی اکسل  
 • بهبود واسط کاربری در کارتابل (کارپوشه)  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • مدیر میتواند برای پرسنل خود حین دعوتشان به دفتر، حساب کاربری بسازد و نیازی به ثبت نام مجزا توسط کاربران نیست  
 • چند بهبود در واسط کاربری و تجربه ی کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان ارزیابی روزانه تمامی پرسنل به یکدیگر در انتهای هر روز کاری  
 • بهبود واسط کاربری  
 • بهبود راهنمای فیلد های تنظیمات  
 • افزودن امکان مشخص کردن محله و منطقه در محل خدمت ها به صورت خودکار  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بازنویسی واسط کاربری  
 • افزودن امکان تردد آفلاین (بدون نیاز به اینترنت)  
 • یادآوری تردد ورود و خروج  
 • فرم ساز پویا در هنگام ثبت تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود API های موبایل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • تغییر کلی در واسط کاربری سایت - بخش Public  
 • اعمال بهبود در Api موبایل و مباحث امنیتی  
 • امکان اشتراک گذاری و ارسال Screen Shot از مانیتور و برنامه های باز در چت (سالن گفتگو)  
 • بهبود گزارش اکسل از ریز کارکرد و ترددها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان ثبت بازخورد های مهارتی پرسنل در پرونده و گزارش مرتبط  
 • بهبود زیرساخت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تایید و رد گروهی در کارپوشه  
 • امکان دریافت گزارش هزینه های شرکت (حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات) روی چارت سازمانی  
 • افزودن فیلد های اطلاعات مربوط به اطلاعات حقوقی شرکت جهت صدور فاکتور رسمی  
 • افزودن امکان امتیازدهی همکاران به یکدیگر  
 • بهبود api های موبایل  
 • بهبود واسط کاربری در برخی قسمت ها  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان بررسی ایمنی در برابر کوید 19 از طریق تکمیل یک چک لیست  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تعریف چارت سازمانی و مدیریت نودهای چارت  
 • بهبود Api های موبایل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود سرویس های موبایل  
 • افزودن امکان ثبت تردد آفلاین (برای نسخه ی موبایل)  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • پویایی برخی محاسبات در حقوق و دستمزد و پرونده ی پرسنلی  
 • بهبود Api های نسخه ی موبایل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود فاکتورهای مشتری پس از پرداخت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود Api های موبایل جهت افزودن ویژگی های کلیدی و کاربر پسند  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان رهگیری پرسنل به صورت نامحدود  
 • افزودن امکان موقعیت یابی پرسنل در لحظه  
 • افزودن امکان مشاهده تردد لحظه ای پرسنل در بخش گزارشات سایت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان یادآوری ثبت تردد خروج توسط پیامک  
 • امکان محاسبه ی انتخابی کسورات دو هفتم مالیات در حقوق و دستمزد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان استفاده از کد معرف و تخفیف های دوسویه  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود API های موبایل در جلوگیری از تقلب پرسنل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان تعریف ارزیابی و ارزشیابی جهت ارزیابی پرسنل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن گزارش ریز مرخصی ها برای مدیر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تراز کردن مرخصی در تایید کارکرد و بالانس کردن مرخصی ها با کمک ابزار مربوطه روی فرم تایید کارکرد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود واسط کاربری در صفحات داخلی  
 • ارتقاء Api های موبایل  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بازنویسی و بهبود کارایی  
 • طراحی مجدد واسط کاربری  
 • رفع باگ ها  
 • بهبود سرویس های تحت OS  
 • بهبود api های موبایل  
 • امکان ورود به سایت با شماره موبایل  
 • مشاهده ی نحوه ی محاسبه ی فرمول های حقوق و دستمزد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی و بهبود واسط کاربری در برخی بخش ها  
 • بهبود واسط کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان تعریف ساعات کاری شناور و شیفت برای پرسنل  
 • امکان تهیه قرارداد همکاری بین کارفرما و کارگر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان محل خدمتهای اختصاصی / فردی  
 • رفع چندباگ جزیی  
 • بهبود کامل نسخه پیشین  
 • افزودن امکان چت و گفتگو بین همکاران در گروه شرکت یا به صورت خصوصی بین دو نفر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن فرم ساز پویا برای گزارش گیری باجزییات بیشتر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان انتساب یک یا چند نفر جانشین برای مدیر سایت  
 • افزودن امکان سرچ روی نقشه تنظمیات محل خدمت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود زیرساخت و مناسب سازی برای SEO  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان یادآوری انجام ارزیابی ( تعویق ارزیابی )  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن قابلیت اعمال محدودیت تردد از طریق آدرس MAC گوشی  
 • افزودن قابلیت اعمال محدودیت تردد از طریق آدرس IP V4  
 • نمایش گزارشات روحی پرسنل به صورت ماهانه برای مدیر  
 • افزودن امکان اطلاع به کاربران جدید و دعوت شده از طریق پیامک  
 • افزودن اعلام وضعیت تیکت ها از طریق پیامک به کاربر  
 • افزودن اعلان دعوتنامه های جدید به کاربر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان درج درخواست مرخصی توسط پرسنل  
 • امکان درج تردد توسط مدیر از طرف پرسنل  
 • افزودن کارتابل مدیریت درخواست های مرخصی  
 • افزودن امکان یادآوری های سیستمی از طریق ایمیل و پیامک  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان خرید بسته های تخفیف دار متناسب با ابعاد کسب و کارها  
 • بهبود ارسال ایمیل و پیامک های یادآوری به کاربران  
 • اتصال به درگاه بانک پارسیان جهت خرید راحت تر برای مشتریان  
 • افزودن امکان اعمال محدودیت برای کاربران توسط مدیر جهت گزارش گیری  
 • افزودن امکان تایید شماره موبایل کاربران  
 • افزودن فیلد تعداد اولاد در پرونده جهت جلوگیری از تکرار درج در هر ماه  
 • بهبود Api های Mobile App  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان ارزیابیِ پرسنل توسط یکدیگر در حین ثبت تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • تغییر واسط کاربری و بهبود UI/UX کل سامانه  
 • افزوده شدن خروجی فیش حقوقی با فرمت PDF  
 • امکان محاسیه ماموریت بر مبنای محل خدمت ها  
 • اتصال به نرم افزار ابری استورم  
 • افزودن گزارشات متنوع و جدید  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • نمایش تایم شیت پرسنل  
 • امکان دریافت خروجی PDF از تایم شیت پرسنل  
 • افزودن فایل گزارش PDF لیست بیمه در کنار فایل های دیسکت بیمه  
 • بهبود الگوریتم کنترل تداخل تردد در بیش از یک روز کاری  
 • بهبود سرور میان افزار تلکرام  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان تعریف محل خدمت کوتاه مدت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان مشاهده منابع خریداری شده در قالب نمودار میله ای  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان به روز رسانی عنوان محل خدمت تا 48 ساعت پس از ایجاد آن فراهم شد  
 • رفع مشکل اتصال به تلگرام جهت همگام سازی و اطلاع رسانی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود تنظمیات مختصات جغرافیایی محل خدمت  
 • بهبود گزارش گیری از بخش گزارشات پانچ کارت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان محاسبه حقوق و دستمزد  
 • افزودن امکان بارگذاری لیست بیمه جهت ذخیره در پانچ کارت  
 • افزودن امکان دریافت دیسکت بیمه جهت بارگذاری در سایت تامین اجتماعی  
 • افزودن امکان ثبت پرونده پرسنلی برای اعضای دفتر و ثبت عنوان شغلی متناسب با بیمه  
 • بهبود در تایید کارکرد پرسنل و افزودن فیلد های اطلاعاتی بیشتر در تایید تردد و کارکرد  
 • افزودن امکان تعریف ساعت کارکرد مجاز طی هفته در تنظیمات دفتر  
 • بهبود واسط کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهره برداری از امکان درج تردد از طریق موبایل  
 • فراهم آوردن زیرساخت موبایل جهت ارتباط با Application مربوطه  
 • افزودن امکان محدودیت استفاده از App برای کاربر (کاربر فقط با App بتواند تردد درج کنید)  
 • افزودن امکان درج کوپن های تخفیف  
 • بهبود واسط کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود واسط کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان ویزارد و تنظیمات سریع برای مالک دفتر  
 • بهبود واسط کاربری ودسترسی های راحت تر برای کاربر  
 • امکان پرداخت سریع تر و راحت تر برای کاربر  
 • بهبود ناوبری و هدایت کاربر بین صفحات  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان جستجو روی تمامی اسناد و مقالات بخش راهنمای سایت  
 • امکان مدیریت دفتر از طریق دسترسی سریع پس از پرداخت و خرید سرویس و شارژ  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • ایجاد امکان دسترسی سریع به تنظیمات پس از خرید طرح و شارژ  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • راه اندازی کانال تلگرام و ارائه ی آموزش از طریق آن  
 • امکان تعیین محدوده ی محل خدمت جهت اعتبار سنجی محل تردد  
 • بهبود ایمیل های اطلاع رسانی ارسالی از نرم افزار پانچ کارت  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود نمایش پیغام ها در تلگرام  
 • بهبود واسط کاربری و تصاویر و لوگو  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود هدایت کاربر از آدرس تبلیغات  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان حذف تردد از طریق کارتابل مدیر  
 • افزودن هشدار مناسب در انتخاب تاریخ خارج از محدوده هنگام ثبت تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان تایید کارکرد پرسنل در یک ماه و سال مشخص  
 • امکان درج تنظیمات مدت ساعت کارکرد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • اتصال به درگاه پرداخت آنلاین زرین پال جهت سهولت در پرداخت وجه و ثبت نام آنلاین  
 • بهبود الگوریتم صحت سنجی اطلاعات در هنگام ثبت تردد  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود الگوریتم صحت سنجی اطلاعات در هنگام ثبت تردد  
 • بهبود واسط کاربری  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان درخواست تغییر محل خدمت توسط کاربر  
 • بهبود واسط کاربری کارتابل درخواست تغییرات برای مدیر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • افزودن امکان گزارش گیری از تردد ها و کارکرد ها  
 • افزودن امکان مدیریت دسترسی روی گزارش ها توسط مدیر و اعطا و سلب دسترسی در تاریخ مشخص  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود تدابیر امنیتی در احراز هویت کاربر  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهینه سازی واسط کاربری و کاهش حجم دانلود اطلاعات Asset های سایت  
 • نمایش اطلاعات نام نمایشی پرسنل در عنوان ایمیل رخداد ورود و خروج  
 • رفع چندباگ جزیی  
 • رفع چند باگ جزیی و بهبود الگوریتم  
 • ارسال ایمیل در زمان ثبت تردد و امکان تنظیم آن از طریق بخش مدیریتی  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • بهبود الگوریتم مدیریت تاریخ تردد توسط نرم افزار  
 • بهبود مواردی مربوط به واسط کاربری  
 • افزودن راهنمایی های بیشتر جهت بهره برداری راحت تر از واسط کاربری و بهبود پیغام های خطای نرم افزار  
 • رفع چند باگ جزیی  
 • امکان ورود و ثبت نام به/در پانچ کارت از طریق سرویس Google  
 • امکان ورود و ثبت نام به/در پانچ کارت از طریق سرویس LinkedIn  
 • رفع برخی باگ های جزیی  
 • زیرساخت SLL به عنوان پروتکل امن برای پانچ کارت راه اندازی گردید  
 • بهبود تدابیر امنیتی  
 • چند باگ جزیی در مورد نمایش اطلاعات دفاتر کاربران رفع گردید  
 • با هدف بهبود کاراریی، برخی تصاویر بهبود کیفیت داده شد و برخی فایل های سمت کلاینت کمینه شدند  
 • نصب نسخه آغازين نرم افزار پانچ وبهره برداري آن در شرکت متين رايانه به عنوان اولين کاربر آنلاين