درباره پانچ کارت

روش نوین مدیریت منابع انسانی

پس از سال ها استفاده از دستگاه های حضور و غیاب و نرم افزار های جزیره ای منابع انسانی و محاسبه حقوق و دستمزد و ... اکنون زمان این است که با استفاده از یک سیستم جدید که تمامی این قابلیت ها را یکجا به شما ارائه کند تحولی در این روند ایجاد کنید.
پانچ کارت یک سیستم مدیریت منایع انسانی و کنترل تردد است که بدون هیچ گونه سخت افزاری اطلاعات مربوط به کنترل تردد، حقوق و دستمزد و بیمه پردازی را در اختیار شما قرار می دهد. پرسنل شما می توانند با نصب اپلیکیشن پانچ کارت بر روی گوشی های موبایل خود ورود و خروج خود را ثبت کنند و مدیران نیز به تمامی گزارش ها دسترسی داشته باشند. این تنها یک مورد از قابلیت های پانچ کارت است.
برای اطلاع و استفاده از تمامی امکانات نرم افزار مدیریت منابع انسانی پانچ کارت می توانید 1 ماه رایگان از خدمات ما استفاده کنید.