ثبت نام در پانچ کارت


جهت استفاده از پانچ کارت ، ابتدا حساب کاربری ایجاد نمایید

تمامی فیلد های زیر الزامی می باشند

چگونه آغاز به کار کنیم
  • از همین فرم ثبت نام کنید
  • یک دفتر کار بسازید
  • همکاران و پرسنل را به دفتر خود دعوت نمایید
  • تنظیمات دفترکار خود را سفارشی نمایید
  • ساعات ورود و خروج را ثبت کنید و گزارش بگیرید
حساب کاربری دارم

از یک سرویس جهانی برای ثبت نام یا ورود استفاده کنید