مخاطبان این نرم افزار چه کسانی هستند400×400

شرکت ها و موسسات کوچک و متوسط

از زمان ورود و خروج پرسنل مجموعه خود با کمترین هزینه و بدون پیش نیاز نرم افزاری یا سخت افزاری مطلع شوید.

ثبت نام میکنم

400×400

مامورین به نقاط دور و نزدیک محل ماموریت

از وضعیت تردد پرسنل خود پس از اعزام آنها به خارج از مجموعه کاری خود آگاه شوید.

ثبت نام میکنم

400×400

برون سپاری منابع انسانی به محل خدمت های دلخواه

از تردد پرسنل خود که به صورت دورکاری و توزیع شده مشغول به کار هستند مطلع شوید.

ثبت نام میکنم

400×400

همکاری های پروژه ای و کوتاه مدت

اطلاع از تردد پرسنلی که به صورت کوتاه مدت و دوره ای با مجموعه شما همکاری دارند.

ثبت نام میکنم

400×400

صاحبان مشاغل آزاد

اگر کسب و کار آزاد دارید به راحتی میتوانید از تردد پرسنل خود مطلع شوید

ثبت نام میکنم

400×400

شرکت ها و سازمان های بزرگ

اگر شما به عنوان یک شرکت یا سازمان بزرگ نیاز به مدیریت تردد پرسنل خود دارید یا تمایل دارید برای بخشی از پرسنل خاص خود تردد جداگانه ای را ثبت و مدیریت کنید

ثبت نام میکنم